Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 849/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Theo đó, công trình Đền thờ các Vua Hùng có diện tích 39.033,70m2, được xây dựng tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần … Đọc tiếp Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng