Chuẩn bị khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng vào ngày 22/06/2019

Ngày 6/6, Ban Tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ rà soát công tác chuẩn bị. Lễ khởi công sẽ được tổ chức lúc 7h30 ngày 22/6/2019 tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Yêu cầu đặt ra cho buổi lễ là trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Công trình Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ được xây dựng tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, với diện tích đất sử dụng là hơn 39.000m2. Công trình văn hóa này gồm các hạng mục: nghi môn, nhà bia, nhà điều hành, đền chính… với kiến trúc đảm bảo tính tôn nghiêm, trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa. Tổng mức đầu tư công trình là gần 129,3 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa (theo Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ). Thời gian thực hiện công trình là 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2022.

Đài Phát thanh & Truyền hình TP. Cần Thơ